Predsednik društva: prof. dr. Franci Štampar

Naslov društva: Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana