Študentje se seznanijo s pomenom organizacijskega in ekonomskega vidika obravnavanja podjetja na njegovo uspešnost tako na makro ravni strateškega ravnanja podjetja kot na mikro ravni taktičnega in operativnega ravnanja posameznih poslovnih podpdrocesov oz. funkcij. V okviru tega spoznajo nekatera organizacijska (managerska) in ekonomska načela in metode, ki jih znajo v konkretnih poslovnih situacijah tudi uporabiti. Cilj predmeta je usposobiti študenta, da s pomočjo osvojenega znanja uspešno in učinkovito sodeluje (in vodi) v multidiciplinarnih timih v podjetjih in je sposoben prevzeti ravnateljske (vodstvene) funkcije v (lesnih) podjetjih na vseh ravneh.